Loading...

Na czym polega odzyskiwanie danych

Odzyskiwanie danych - często słysząc takie hasło w mediach, prasie, rozmowach ze znajomymi mamy zakorzeniony w umyśle pewien obraz. Po latach, gdy faktycznie pojąłem temat 

Zanim zacząłem profesjonanie zajmować się tym tematem moje postrzeganie procesu odzyskiwania danych było mocno odrealnione. Po pierwsze - faktycznie odnosiłem wrażenie, jak to niejako podawały media, że praktycznie każde dane można odzyskać - niezależnie od stopnia zniszczenia nośnika, czy też stopnia ich uszkodzenia. 

Postanowiłem stworzyć serię artykułów opisującą pewne aspekty związane z naszą działalnością, co istotne postaram się też obalić pewne mity, które zostały wbity do umysłów wielu osób, poprzez nieumiejętne operowanie informacją przez różnej maści autorytety. 

Czym wobec tego jest odzyskiwanie danych? 

Odzyskiwanie danych to szereg działań, których celem jest odczytanie, wykopiowanie, zabezpieczenie danych zawartych pierwotnie na jakimkolwiek nośniku danych. W działalności tej istnieje pewna priorytetyzacja działań, która ma na celu bezpieczeństwo tego co jest zdecydowanie najważniejsze - a mianowicie danych - niekiedy wręcz kosztem samego urządzenia, w którym są zawarte. 

Z jakich nośników firmy "data recovery" są w stanie odzyskiwać dane?

Z grubsza możemy przyjąć podstawową wstępną klasyfikację nośników na magnetyczne oraz całkowicie półprzewodnikowe - NAND. Do magnetycznych oczywiście w pierwszej kolejności zaliczamy dyski twardy. Interesującym będzie fakt, że dyski twarde, pracujące w oparciu o niemal te same zasady, utrzymują się już w użyciu od kilku dekad. Ich konstrukcja została bardzo dobrze poznana, znane są wszelkie usterki jakie mogą w nich występować, słabe punkty, wiele z których z pewnych względów nie zostało wyeleminowanych przez firmy zajmujące się ich produkcją. 

Do grupy nośników typu flash albo NAND, zaliczyć możemy w pierwszej kolejności - karty pamięci, pendrivy i dyski SSD. W pewnym sensie do tych nośników należy zaliczyć także telefony, tablety, które również w swojej strukturze zawierają kości pamięci typu flash. 

Generalnie pracę z odzyskiwaniem danych można podzielić jeszcze według następującej klasyfikacji - uszkodzenia fizyczne, uszkodzenia logiczne. O uszkodzeniach fizycznych nośników danych będziemy mówili zawsze wtedy kiedy doszło do istotnej elektrycznej, mechanicznej usterki nośnika. Utrata danych w wyniku usterki logicznej - występuje z kolei w nośniku generalnie sprawnym, chociaż praktyka mówi, że uszkodzenie struktury danych na poziomie logicznym bardzo często ma swoje źródło w usterce fizycznej nośnika. Tu dochodzimy do istotnej kwestii - tak długo, jak nie mamy 100% pewności odnośnie fizycznego stanu nośnika - nie wolno nam wykonywac żadnych nieprzemyślanych działań związanych z odzyskiwaniem danych. 

Macierze RAID - wyższa szkoła jazdy

Macierze RAID to wielodyskowe systemy przechowywania danych. Większość konfigruacji macierzy RAID zakłada, że uszkodzenie jednego z dysków (a niekiedy większej ilości) nie spowoduje przerwy w pracy macierzy - a jedynie kwestia taka zostanie zasygnalizowana. 

Leave a Comment