Przejdź do treści
Wczytuję...

FLAPE = FLASH+TAPE

Czym jest FLAPE                                                                                                         

Nie tak dawno pisaliśmy o taśmie jako wciąż aktualnym sposobie przechowywania danych. Dzisiejszy wpis poświęcimy FLAPE, mariażowi taśmy i pamięci typu flash. W rozwiązaniu tym pamięć flash jest podstawowym rodzajem pamięci operacyjnej, kopia danych zapisana zostaje jednak na taśmie. Tak długo jak dane są wykorzystywane, są one dostępne z poziomu pamięci flash. Tam przechowywane są najbardziej newralgiczne, najczęściej wykorzystywane pliki oraz metadane. Dane do których nie powraca się zbyt często, zgodnie z ideą tego typu składowania informacji, są usuwane z pamięci flash z jednoczesnym pozostawieniem ich kopii na taśmie magnetycznej. Podejście to umożliwia administratorom archiwizowanie danych natychmiast po ich zapisaniu, zamiast przenosić do archiwum, zgodnie z określonymi procedurami, po ich wykorzystaniu. Wprowadza to pewien strukturalny porządek, dane najmniej istotne nie muszą być przechowywane „na wierzchu”, te niepotrzebne mogą zostać usunięte, przez co nie zalegają zarchiwizowane blokując cenne przestrzenie pamięci.

Należy zaznaczyć, iż zazwyczaj bez odpowiedniego programu „higieny danych” prędzej czy później archiwum zaczyna przypominać śmietnik, a w najlepszym przypadku pojawia się bałagan. Wszystko to wpływa nie tylko na wydłużenie czasu wyszukania i dostępu do odpowiednich informacji, ale także podnosi koszty przechowywania danych. FLAPE wychodzi naprzeciw tego typu problemom.

Połączenie obu technologii wydaje się jak najbardziej zasadne. Technologie stosowane w dyskach twardych przeżywają stagnację, gdy tymczasem pamięci flash rozwijają się, a taśmowe przeżywają kolejną młodość (ich pojemności wciąż rosną przekraczając granicę 300TB, prędkości zapisu osiągają 750 MB/s). Znaczenie mają także niskie i coraz niższe koszty obu typów pamięci.

Niższe koszty, wysoka wydajność

Możliwość masowego przechowywania danych w połączeniu z analityczną mocą pamięci typu flash pozwala na znaczne obniżenie kosztów przechowywania informacji wraz z utrzymaniem wysokiej wydajności operacyjnej. Taka kombinacja może zapewnić w wielu przypadkach doskonały balans pomiędzy ponoszonymi przez firmę kosztami a wymaganą efektywnością.

Wadą taśmy jest sekwencyjny dostęp do danych. Rolą FLAPE jest optymalizacja tego procesu – dane mogą być wcześniej buforowane w pamięci flash celem zapisywania na taśmę lub pobierania z taśmy w kontekście przewidywania odpowiednich żądań odczytu (takich jak przywracanie danych systemu z kopii zapasowej).

Metadane zapisane w pamięci flash minimalizują czas dostępu do danych zgromadzonych na taśmie, przez co taśma staje się bardziej skutecznym nośnikiem informacji – przechowywanie metadanych na flash przyspiesza dokładną lokalizację danych na taśmie, powodując skrócenie proces wymiany informacji realizowanego w oparcie o tego typu pamięci.

Wymienione czynniki, jak również rozmiary pamięci taśmowej, które przekraczają pojemność dyskową, powodują, że systemy archiwizujące oparte na dyskach twardych mogą stać się mniej atrakcyjne dla klientów, którzy przechowują duże zbiory informacji.

Leave a Comment

Bezpłatny i niezobowiązujący odbiór i odwiezienie sprzętu do klienta

W związku zaistniałą sytuacją oferujemy bezpłatny transport sprzętu do naszego laboratorium i z naszego laboratorium na terenie Warszawy oraz całej Polski, jak również bezpłatną diagnozę. Cała operacja nie zobowiązuje do zlecenia nam odpłatnej usługi. Sprzęt odwożony do klientów dezynfekowany jest przy pomocy specjalnych preparatów. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu ustalenia szczegółów. Na terenie Warszawy transport odbywa się przy pomocy naszych kierowców. Na terenie Polski - posiłkujemy się usługami niezawodnej firmy UPS. Skontaktuj się z nami aby ustalić szczegóły działania.