Przejdź do treści
Wczytuję...

MACH.2 Multi Actuator - szybsze HDD

Opinie niektórych ekspertów na temat technologii zapisu, magazynowania i odczytu informacji w kontekście magnetycznych dysków HDD nie pozostawiają raczej wątpliwości co do wyczerpywania się ich możliwości rozwoju. Niemniej jednak producenci nie zawieszają badań na tym polu. Prace nad nowymi rozwiązaniami poprawiającymi osiągi dysków magnetycznych oraz ich wdrożeniem do masowej produkcji ciągle trwają. Przykładem jest tu marka Seagate oraz MACH.2 Multi Actuator, technologia pozwalająca na podniesienie szybkości transferu danych dzięki zastosowaniu dwóch równoległych strumieni transferu informacji, umożliwiających jednostce sterującej jednoczesne żądanie i odbieranie danych z dwóch obszarów dysku HDD.

Jak działa MACH.2 Multi Actuator

W tradycyjnych dyskach HDD wszystkie głowice umieszczane są na jednym ramieniu. Inżynierowie Seagate projektując dyski z większą ilością talerzy znaleźli odpowiednio dużo miejsca na umieszczenie na jednej osi dwóch oddzielnych serwomechanizmów z głowicami. Każdy z zestawów głowic działa w tym przypadku niezależnie, co jednak dla systemu nie stanowi żadnej różnicy. Takie rozwiązanie teoretycznie pozwala nawet na podwojenie wykonywanych przez dysk operacji wejścia-wyjścia, co jest szczególnie istotne w przypadku dysków o dużej pojemności (podczas testów prototypy osiągały wyniki zbliżone do dysków SSD z interfejsem SATA, co było rekordem dla modeli HDD). Czas dostępu oczywiście nadal pozostaje niższy, niemniej jednak wzrost transferu stanowi duże osiągnięcie.

Zastosowanie

Technologia ta znalazła swoją implementacją w serii dysków Seagate Exos, które adresowane są do przedsiębiorstw oraz instytucji, mogą znaleźć zastosowanie w macierzach dyskowych oraz serwerowniach czy systemach monitoringu zgłaszających wciąż rosnące zapotrzebowanie na coraz większe rozmiary przestrzeni pamięci oraz konieczność coraz wyższej gęstości przechowywania informacji. Odnajdą się w systemach Big Data, w platformach rozproszonego składowania i przetwarzania wielkich zbiorów danych oraz hiperskalowych centrach danych. Miniaturyzacja systemu MACH.2 Multi Actuator będzie jednak trudna do osiągnięcia, stąd wyprodukowanie 2,5-calowego dysku do laptopa może nie leżeć w granicach obecnych możliwości technologicznych.

Dzięki tego typu dyskom użytkownicy korzystający z aplikacji intensywnie operujących danymi będą mogli pracować na możliwie najwyższym poziomem wydajności dysku HDD, jednocześnie zarządzając dużymi i wciąż rosnącymi zbiorami danych. Teoretyczna możliwość zwiększenia transferu danych do 480 MB/s dzięki MACH.2 plus zalety technologii HAMR stwarzają warunki do zaspokojenia oczekiwań administratorów i użytkowników centrów danych pracujących w reżimie maksymalnej efektywności.

Leave a Comment

Bezpłatny i niezobowiązujący odbiór i odwiezienie sprzętu do klienta

W związku zaistniałą sytuacją oferujemy bezpłatny transport sprzętu do naszego laboratorium i z naszego laboratorium na terenie Warszawy oraz całej Polski, jak również bezpłatną diagnozę. Cała operacja nie zobowiązuje do zlecenia nam odpłatnej usługi. Sprzęt odwożony do klientów dezynfekowany jest przy pomocy specjalnych preparatów. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu ustalenia szczegółów. Na terenie Warszawy transport odbywa się przy pomocy naszych kierowców. Na terenie Polski - posiłkujemy się usługami niezawodnej firmy UPS. Skontaktuj się z nami aby ustalić szczegóły działania.