Przejdź do treści
Wczytuję...

Najczęstsze usterki fizyczne klasycznych dysków twardych

Poniższy wpis przedstawia najpopularniejsze rodzaje usterek fizycznych (mechanicznych, elektronicznych) klasycznych dysków twardych (talerzowych) wraz z krótkim opisem charakteryzujących je trudności i możliwości ich naprawy.

Uszkodzony obszar serwisowy (SA). Uszkodzenia tego typu są zazwyczaj de facto uszkodzeniami logicznymi, jednak w warstwie obszaru serwisowego – wydzielonego obszaru dysku dostępnego tylko dla firmware dysku twardego, zaś generalnie niedostępnego z poziomu wywołań BIOS czy wywołań systemowych systemu operacyjnego. Uszkodzenie zapisanych tam danych (w szczególności danych translatora) może mieć poważne konsekwencje, gdyż znajdują się w tym miejscu informacje niezbędne do prawidłowego działania dysku, jak i prawidłowego zapisu i odczytu danych. Naprawa tego typu często jest możliwa, choć nie należy do łatwych ani tanich.

Uszkodzenie danych w ROM. Bardzo poważna usterka, uniemożliwiająca jakąkolwiek pracę dysku twardego – jednakże w zależności od wieku i popularności danego modelu, czasami możliwe jest użycie zamiennika ROM pochodzącego z innego dysku (tzw. dysku „dawcy”).

Proste uszkodzenia elektroniki analogowej. Do kategorii tej należą uszkodzenia takie jak spalone rezystory, zniszczone kondensatory czy bezpieczniki z powodu przepięć w tanich zasilaczach komputerowych, uszkodzeń sieci elektrycznej lub uderzeń piorunów. Usterki tego typu łatwo zdiagnozować wizualnie, gdyż spalone podzespoły często zostawiają ślady spalenizny. Tymczasowa „naprawa” takiego dysku (na czas operacji zrzutu danych) jest możliwa i często praktykowana, gdyż jest relatywnie mało skomplikowana (nie licząc trudności związanych z pracą na mikroskopijnych komponentach), jednakże trzeba wyraźnie zaznaczyć, iż zasadniczo dysków twardych na ogół się nie naprawia a przeprowadzenie tego typu procedury naprawczej ma na celu jedynie uruchomienie dysku na czas dokonania zrzutu - nic więcej.

Uszkodzenie kontrolera silnika. Uszkodzenie z pozoru banalne, jednakże w praktyce trudne, gdyż nie jest możliwe po prostu przełożenie kontrolera z innego dysku - musi być on kontrolerem dokładnie tego samego typu i wersji jak poddawany naprawie oryginał.

Zablokowane głowice dysku. Bardzo popularna usterka szczególnie wśród dysków zewnętrznych. Zablokowanie głowic może wystąpić w momencie upadku lub gwałtownej ich dyslokacji podczas pracy dysku twardego (gdy głowice nie są zaparkowane). Nie jest to banalna usterka, gdyż jakiekolwiek przesunięcie głowic działającego dysku może narazić na uszkodzenia fizyczne powierzchnie talerzy.

Usterka głowic. Głowice jak każdy element może się zepsuć lub stracić swoje nominalne parametry ze względu na wiek, czynniki zewnętrzne lub niską jakość produkcji. W przypadku gdy głowice nie działają poprawnie, niemożliwe stają się odczyt i zapis jakichkolwiek danych. Na szczęście współczesne dyski posiadają wiele głowic i wiele talerzy, co zawsze daje szanse odzysku choć części danych w przypadku, gdy np. nie uda się naprawić lub wymienić głowicy.

Degradacja powierzchni talerza. Ta usterka zalicza się do najpoważniejszych, ponieważ dotyczy obszaru, gdzie fizycznie znajdują się dane zapisane w formie magnetycznej. Wszelkie czynniki typu piasek, kurz i woda mogą wpłynąć ekstremalnie źle na jakość zapisanych na talerzu danych. To samo dotyczu starych dysków twardych, których zapis magnetyczny z roku na rok słabnie ze względów fizyczno-chemicznych. W tego typu wypadkach jedynym ratunkiem jest oczyszczenie talerza i dokonanie zrzutu posektorowego z pominięciem weryfikacji sum kontrolnych sektorów na talerzu. Doświadczenie pokazuje, iż nawet w wypadku totalnie zalanych talerzy często udaje się odzyskać nawet 75-95% danych.

Leave a Comment

Bezpłatny i niezobowiązujący odbiór i odwiezienie sprzętu do klienta

W związku zaistniałą sytuacją oferujemy bezpłatny transport sprzętu do naszego laboratorium i z naszego laboratorium na terenie Warszawy oraz całej Polski, jak również bezpłatną diagnozę. Cała operacja nie zobowiązuje do zlecenia nam odpłatnej usługi. Sprzęt odwożony do klientów dezynfekowany jest przy pomocy specjalnych preparatów. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu ustalenia szczegółów. Na terenie Warszawy transport odbywa się przy pomocy naszych kierowców. Na terenie Polski - posiłkujemy się usługami niezawodnej firmy UPS. Skontaktuj się z nami aby ustalić szczegóły działania.