Loading...

odzyskiwanie danych z karty pamięciOdzyskiwanie danych z karty pamięci

Odzyskujemy dane ze wszystkich typów kart pamięci, wszystkich producentów - niezależnie od usterki jaka wystąpiła. Znamy wszystkie przypadki, a nawet jeśli natrafimy na problem bardzo trudny - skorzystamy ze wsparcia międzynarodowego w celu skutecznego rozwiązania problemu.

Odzyskianie danych z kart pamięci zasadniczo dzieli się na dwie kategorie. Pierwsza – to odczyt logiczny – wykonywany przy założeniu, że nośnik jest sprawny ficznynie – a jednak dane zostały z jakiegoś powodu utracone – bądź to w skutek ręcznego wykasowania plików, świadomie wykonanego formatowania karty, lub też mniej świadomego samositnego formatu (np. w nowym modelu telefonu). Może też dojść do uszkodzenia logicznego karty – może dojść do uszkodzenia systemu plików.

Drugą kategorią utraty danych z karty pamięci jest uszkodzenie fizyczne. Do uszkodzeń fizycznych zaliczają się zarówno uszkodzenia elektroniczne jak również widoczne uszkodzenia mechaniczne. O uszkodzeniu elektronicznym karty możemy mówić wtedy, gdy usterka polega na tym, że karta nie jest widoczna w żadnych programach diagnostycznych – np. Hdd scan, albo też zawiesza pracę urządzenia do którego została podłączona, lub też wykrywa się jako urządzenie nieznane, o niepoprawnej pojemności.