Loading...

Odzyskiwanie danych z karty pamięci Compact Flash

Odzyskujemy dane z kart pamięci Compact Flash - zarówno w przypadku wystąpienia usterek logicznych, skasowania danych - jak również w przypadku uszkodzeń fizycznych, elektronicznych. 

Statystyka pokazuje, że karty Compact Flash ulegają uszkodzeniom dość często. Niejednokrotnie dzieje się tak ze wzlęgu na niedoskonałość w którym piny wystają i przy odrobinie nieostrożności może dojśc do uszkodzenia mechanicznego, zwarcia, niepoprawnego połączenia pinów. Kolejną kwestią jest ten fakt, iż karty CF stosowane przy profesjonalnych sesjach zdjęciowych są bardzo mocno ekslploatowane co może prowadzić do niejako samoistnego uszkodzenia. 

Jesteśmy w stanie odzyskać również skasowane dane - zarówno filmy jak i zdjęcia, niezależnie od usterki jaka wystąpiła. Dysponujemy niezbędną wiedzą, narzędziami, zapleczem - dzięki czemu jesteśmy w stanie poradzić sobie nawet z bardzo trudnymi sytuacjami. 

Ważne! W przypadku utraty danych z karty CF - nie podejmuje desperackich działań. Wszystko co zrobisz może mieć skutek nieodwracalny. Rzecz w tym, że przy nieodpowiednim działaniu jedyne do czego możemy doprowadzić to do pogorszenia stanu karty.