Loading...

Odzyskiwanie danych z karty pamięci microSD

Jesteśmy w stanie odzyskać dane z karty pamięci typu microSD - niezależnie od jej usterki - nawet jeśli karta nie jest w żaden sposób wykrywana przez jakikolwiek sprzęt. Opercje związane z odzyskiwaniem danych z kart microSD mogą okazać sie trudne - o ile karta uszkodzona jest elektronicznie, fizycznie. Czy faktycznie tak jest - jesteśmy w stanie zweryfikować w ramach naszej diagnozy. 

Odzyskujemy skasowane, utracone dane takie jak filmy, zdjęcia. 

Odzyskiwanie danych z kart typu microSD do niedawna było bardzo utrudnione - rzecz w tym, że w przypadku wystąpienia usterki kontrolera, nie istniały odpowiednie narzędzia, które wspierałyby proces odzysku danych. W danej chwili dysponujemy odpowiednim sprzętem, jak również wiedzą na temat odzysku danych z karty uszkodzonej elektronicznie - kwestia dostania się do danych jest związana z ingerencją w strukturę układu, praca odbywa się często pod mikroskopem, wymaga niezwykłego przygotowania manualnego i wysokiej świadomości działania.