Loading...

Bezpłatny i niezobowiązujący odbiór i odwiezienie sprzętu do klienta

W związku zaistniałą sytuacją oferujemy bezpłatny transport sprzętu do naszego laboratorium i z naszego laboratorium na terenie Warszawy oraz całej Polski, jak również bezpłatną diagnozę. Cała operacja nie zobowiązuje do zlecenia nam odpłatnej usługi. Sprzęt odwożony do klientów dezynfekowany jest przy pomocy specjalnych preparatów. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu ustalenia szczegółów. Na terenie Warszawy transport odbywa się przy pomocy naszych kierowców. Na terenie Polski - posiłkujemy się usługami niezawodnej firmy UPS. Skontaktuj się z nami aby ustalić szczegóły działania. 


Odzyskiwanie danych z telefonu po przywróceniu ustawień fabrycznych

Jesteśmy w stanie odzyskać dane z telefonu po przywróceniu ustawień fabrycznych. Jak pokazuje praktyka nie zawsze przywrócenie ustawień fabrycznych w telefonie oznacza bezpowrotną utratę danych. Zdarza się, że część a nawet większość danych jest do odzyskania. Aby przeprowadzić poprawnie operację odzysku danych z urządzenia w takiej sytuacji musimy dostać się do pamięci wewnętrznej aparatu. Jest to operacja złożona i trudna. 

Uwaga! Bardzo rzadko istnieje możliwość kompletnego odzysku danych. W zasadzie zawsze jedyna szansa jaka istnieje w przypadku takiej operacji to odczytanie pewnej części danych - niekiedy bardziej, lub mniej obrzernej. 

Sprawa jest jednak bardzo trudna. 

Cena odzyskiwania danych po przywrócenia ustawień fabrycznych zaczyna się w okolicach 1500zł. 

Często do przywrócenia ustawień fabrycznych dochodzi w wyniku niekompetencji serwisów, które jako jedyne rozwiązanie usterki programowej sprzętu proponują, a czasem nawet nie konsultując tego - wykonują przywrócenie ustawień fabrycznych w urządzeniu. 

Do przywrócenia ustawień fabrycznych również następuje zawsze w wyniku wszelkich prac prowadzonych przez autoryzowen serwisy, przy usługach wykonywanych na gwarancji oraz w ramach ubezpieczenia telefonu.