Loading...

Odzyskiwanie danych z telefonu po przywróceniu ustawień fabrycznych

Jesteśmy w stanie odzyskać dane z telefonu po przywróceniu ustawień fabrycznych. Jak pokazuje praktyka nie zawsze przywrócenie ustawień fabrycznych w telefonie oznacza bezpowrotną utratę danych. Zdarza się, że część a nawet większość danych jest do odzyskania. Aby przeprowadzić poprawnie operację odzysku danych z urządzenia w takiej sytuacji musimy dostać się do pamięci wewnętrznej aparatu. Jest to operacja złożona i trudna. 

Uwaga! Bardzo rzadko istnieje możliwość kompletnego odzysku danych. W zasadzie zawsze jedyna szansa jaka istnieje w przypadku takiej operacji to odczytanie pewnej części danych - niekiedy bardziej, lub mniej obrzernej. 

Sprawa jest jednak bardzo trudna. 

Cena odzyskiwania danych po przywrócenia ustawień fabrycznych zaczyna się w okolicach 1500zł. 

Często do przywrócenia ustawień fabrycznych dochodzi w wyniku niekompetencji serwisów, które jako jedyne rozwiązanie usterki programowej sprzętu proponują, a czasem nawet nie konsultując tego - wykonują przywrócenie ustawień fabrycznych w urządzeniu. 

Do przywrócenia ustawień fabrycznych również następuje zawsze w wyniku wszelkich prac prowadzonych przez autoryzowen serwisy, przy usługach wykonywanych na gwarancji oraz w ramach ubezpieczenia telefonu.