Loading...

Cały czas przyjmujemy nośniki przesyłane do nas. Wykonujemy diagnozę, odsyłamy na własny koszt.

Adres wysyłki nośników:

Klinika Danych
ul. Dzielna 7a
00-154 Warszawa
tel. 22 297 70 40

Do przesyłanego nośnika koniecznie należy załączyć kartkę z danymi kontaktowymi oraz krótkim opisem problemu.

Nośnik - w szczególności dysk twardy powinien zostać zawinięty w grubą warstwę czegoś miękiego, a następnie włożony w szytwny karton - i dopiero tak do nas przesłany. Mogą zostać użyte gazety (wielokrotnie dysk można owijać w gazety - bardzo skuteczna metoda zabezpieczenia nośnika przed wstrząsami).